บริการหลักของเรา

บริการเว็บไซต์รายวิชา

 • อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาที่ใช้สอนได้
 • สามารถ Upload เอกสารการสอนเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาเข้ามา Download ได้
 • นิสิต-นักศึกษาสามารถส่งงานผ่านเว็บไซต์ได้
 • สามารถสอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน

ระบบที่่กำลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

 • ระบบเปิดขายสินค้าออนไลน์ (E-market place)
 • ระบบเว็บไซต์ส่วนตัว (Web-content)
 • ระบบอื่น ๆ ที่สนใจเป็นพิเศษ...

ข้อดีของการใช้เว็บไซต์รายวิชา

 • เป็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนได้
 • เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนิสิต-นักศึกษา กับอาจารย์ผู้สอน
 • ประหยัดการใช้กระดาษจำนวนมากจากการสำเนาให้นิสิต-นักศึกษา
 • ใช้ได้กับทุกสถาบันการศึกษา ประหยัดเวลา สะดวก และใช้งานง่าย

ให้บริการฟรี

  • ใช้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ